Penningblad.Moneywort.

Penningblad, Lysimacia nummularia, är en marktäckare som lätt sprider sig. Jag brukar ta några stjälkar och lägga i järnkrukan på bilden och snart har jag ett vackert fall av gula blommor.

Moneywort covers the ground easily. I use to take a few stalks and place them into the iron pot on the picture and almost instantly I have a curtain of yellow flowers.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes