Rudbeckia, gul. Rudbeckia, yellow.

Inte mycket att visa men det är en jordslagen gul rudbeckia. Den kallas också höstrudbeckia för att den blommar om hösten med vackert gula blommor, som små slar faktiskt. Jag har fått plantan av en granne och jag vill så gärna att  den klarar vintern. I vår skall jag sedan plantera den på en plats där jag vill ha den och där jag ser dess blommor.

Not much to show really but it is an earthed up yellow rudbeckia. I have got it from a neighbour and I want it to survive the winter. It is also called autumn rudbeckia. It has bright yellow flowers and it is so very pretty.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes