…ännu fler snöbilder. … and more winter pictures.

Här är vårt förråd klätt i vinterskrud, vinets stöd har blivit konstnärligt dekorerat och mina kreamikfigurer från Italien har även de blivit berörda av snön.

Here our shed in snow, the wine support has been artistic decorated and the ceramics from Italy has been touch by the snow too.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes