Lek med rullkniv. Play with cuttings on fabric.

skärövning 5 skärövning 6 skärövning 7Det här är en lek med rullkniv. Man tar två tyger vilka som helst och ett bottentyg. De två tygerna som man skär i skall ha ”wonder under” påstruket på baksidan å så börjar man att skära ett mönster vilket som helst. När man är klar lägger man ihop de två tygerna ungefär som att fläta. När man lagt ihop tygerna pressar man det hela på det tredje tyget och allt är klart.

This is a play with a cutting knife.  You need two pieces of fabrics any fabric and one piece as back fabric. The two first fabrics pieces should have wonder under on the back of them. Then cut out a pattern any pattern. After that you put them together like a plait. When the two fabrics are put together press them on the back fabric and you are done.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes