Hem för humlor. Home for bumblebees.

 

hem för humlor och andra insekter 1 Här är ett hem för humlor och andra insekter. Det sitter i mitt Björnbärsbuskage. Egentligen är det tänkt för att avgränsa rabatter men det är väl bra att det finns så många användningsområden.

This is a home for bumblebees and other insekts. I placed in my Blackberry bush. It is sold as a flowerbed fence but I found this use for it…

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes