Citrusplantor. Plants of citrus.

 

citrusplantor nya 1 växthus för citrus plantorHär är några citrusplantor jag odlat från kärnor. För att göra livet lättare för dem får de fortfarande växa i ett miniväxthus, en halv petflaska som enkelt ventileras med kapsylen.

Here are some young citrus plants I have grown from seeds. Tho make them grow better I put them under a half pet bottle as is simply ventilated with the cap.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes