Socka igen. A sock again.

socka från tån 1 socka från tån 2Här är sockan igen den som är stickad från tån. Hälen blev en annan än jag tänkt mig. Den här hälen är en sådan man kan byta ut med lätthet och kanske är det bra.

This is the sock again. the sock I have knitted from the toe. The ankle is a one one can easily change and that might be good.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes