Mera målning på betong. More painting on concrete.

betong präglad metallDagen då jag målade solrosen målade jag också denna som kallas Ornament. Den är målad så att den skall se ut som en räglad metallplatta. Tänk vad man kan göra med färg!

The day I painted the sunflower I also painted this piece called Ornament. I painted it to look like a metal plate. What one can do with some paint!

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes