Gjutning i betong. Moulding in concrete.

gjutningsförberedelser aLite smågjutning i glasspytsar. Vi köper glass i tvålitersförpackningar och nu använder jag dem att gjuta i. De blir lagom stora för exempelvis smultronplantor. Som innerform använder jag samma glassfabrikants halvlitersförpackning. Som tyngd använder jag numera grus, eftersom jag har märkt att det är lätt att hantera, det är tungt och det håller sig på plats utan att glida.

I am making small containers for planting wild strawberries or something. As a form I use an two litre ice cream  container and as the inner shape I use the same brand of ice cream but it is only a half litre container. As a weight I use grit. It is easy to handle and it will stay in the way I put it.

 

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes