Lapptäcket av överblivna bitar kviltad. The patchwork from left overs are quilted.

G 11 021lapptäcke överbl kviltatLapptäcket med överblivna bitar är färdigkviltat. Det är handkviltat. Baksidan saknar fortfarande en kanal för upphängning.

The patchwork from left overs is quilted. It is quilted by hand. The back is still lacking the canal to hanging.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes