Kaffe för två igen. Coffee for two once more.

kaffe för två 8kaffe för två 7G 11 010kaffe för två 14När jorden var borttagen och platsen var ca 15 cm djup skulle markväven på innan gruset slutligen skyfflades ovanpå. Markväven har man för att förhindra gruset från att vandra ner i jorden. När så mycket grus som behövdes var utlagt var det bara att försöka få det så jämnt som möjligt och packat. Det jämnades ut och så fick regnet packa det i några dagar.

When the earth was removed and left a space up to the lawn by 15 cm the fabric had to cover the square. That is to prevent the grit form moving down into the earth. When the grit was spread leaving some 4 cm space for the concrete squares it had to be made even and horizontal. We let the rain pack it together.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes