Ungkarlshotell för bin. Bachelor hotel for single bees.

ungkarlshotell för singelbin

ungkarlshotell för vildbinEftersom insekterna fått ett hotell så blir det även ett ungkarlshotell för singelbin. hotellet är bara sågat och borrat så nu återstår att göra det lite fint.

As the insects got their hotel now will the bees have their hotel for single bees. I just have to work with the finish.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes