Posts tagged: Flätning

Kumihimo, Japansk flätning. Japanese plaiting.

Här är min andra Japanska flätning. Den här Kumihimon kan man fläta platt på men det jag börjat med blir runt.

This is my second Kumihimo, and on this one I can plait flat but the one I have started is going to be round.

Kumihimo Japansk flätning. Japanese plaiting.

Jag var på symässan i helgen och blev påmind om Japansk flätning. Det är en aktivitet som skulle passa mig just nu. Jag köpte lite satinband att fläta med och såhär långt har jag kommit. Jag är nöjd och min hand värker av ansträngning men det är bra.

I went to a sewing fair last weekend and was reminded of Japanese plaiting. That is an activity that would be good for me at the moment. I bought some satin ribbons and started to plait and this is how far I have come. I am very contented an my hand is aching but I guess that is ok.

WordPress Themes