Posts tagged: lappteknik

Ännu en vindsnurra. Yet another wind mill.

vindsnurror 1 vindsnurrorFlera vindnurror som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med.

More wind mills I do not knot what to use them for…

Vindsnurra. Wind mill.

vindsnurra 1 vindsnurraNu har jag börjat sy lite igen. Trädgården har nästan gått i vintersömn och då återstår inomhus jobb. Jag vet inte vad jag skall ha dem till men jag gillar att de är lite tredimentionella.

So I have started to sew again. The garden is almost put to winter sleep and so now it is indoor work. This is a wind mill I made some time ago I do not know what to use it for or in but I like the technique it is almost 3D.

Lappteknink forts. Patchwork techniques cont.

 

skärövning 2 skärövning 3 Positivt negativt med ytterligare ett inslag för att bryta mönstret. Fint eller fult? Hurra detta är mitt tusende (1000) inlägg!

Positive negative with an extra inlay to break the pattern. Good or bad? Hurray this is my presentation no. 1000 on this blog.

Mera lappteknik. More patchwork technique.

skärövning 1 skärövning 13 skärövning 14Ännumera lek med effekter, positivt negativt.

More play with positive negative effects.

Lappteknink forts. Patchwork techniques cont.

skärövning 10 skärövning 11 skärövning 12Positiv negativ lek igen med rullkniven men den här gången har jag sytt ihop bitarna.

Positive negative game again playing with the cutting knife. This time the pieces are sewn together.

Lappteknik,positiv-negativ. Patchworktechnique, positive- negative.

skärövning 8 skärövning 9Detta är bara en lek med positiva och negativa effekter av olika tyger och färger.

This is just a play with positive and negative effects with different types of colours and fabrics.

Lek med rullkniv. Play with cuttings on fabric.

skärövning 5 skärövning 6 skärövning 7Det här är en lek med rullkniv. Man tar två tyger vilka som helst och ett bottentyg. De två tygerna som man skär i skall ha ”wonder under” påstruket på baksidan å så börjar man att skära ett mönster vilket som helst. När man är klar lägger man ihop de två tygerna ungefär som att fläta. När man lagt ihop tygerna pressar man det hela på det tredje tyget och allt är klart.

This is a play with a cutting knife.  You need two pieces of fabrics any fabric and one piece as back fabric. The two first fabrics pieces should have wonder under on the back of them. Then cut out a pattern any pattern. After that you put them together like a plait. When the two fabrics are put together press them on the back fabric and you are done.

Flygande gäss. Flying geese.

gäss 001 gäss 002Här är fyra remsor med gäss eller om de kallas flygande gäss? Jag gjorde dem för ett antal år sedan och det var Margareta Bergared som hjälpte mig, hon var nämligen expert på att sy dem blad annat. Avsikten med mina remsor är ganska tydlig två sidoremsor och två för topp och botten av en kvilt. Så nu måste jag ta mig an dessa och göra något med dem.

Here I have four stripes of geese or if it is flying geese I do not really know. What I know is that Margareta Bergared taught me how to make them. She was an expert. The idea with the stripes is rather obvious two long for the sides and two short for top and bottom, so I think I have to make something from them now.

”Delad tok” väska. ”Divided crazy” bag

delad tok väska 002 fram delad tok väska 003Ännu en jeansväska sydd av gamla jeans. Jag kallar den delad tok för att jag utgick ifrån en crazy ruta som jag delade och jag behöver ett namn så att jag kan särskilja väskorna.

”Divided crazy ” bag and yet another bag of recycled jeans. I give the bags different names so I will remember them so this name comes from a crazy square I split in two.

Kvilttopp, runda former. Quilt top, round shapes.

lapptäckstopp runda formerDet här är en lapptäckstopp som jag gjorde för en tid sedan som blivit liggande. Det som är speciellt med den är att formerna är runda och att de är lättsydda.

This is a quilt top I made some time ago and I had forgotten about it. The special thing with it is the round shapes and that are so easy to sew.

WordPress Themes