Börs, Australien.

aboregin-bors-minskadaubors-minskad1Det här är en börs för Australiendollar. Baksidan visar Aboreginflaggan, som symboliserar den röda jorden,den svarta huden och solen. Dollartecknet har jag lagt till.

This is a purse for Austalian dollar. The back shows the Aboreginflag,symbolizing the red earth, the black skin and the sun. The dollarsign I put there.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes