Passion.

passion-minskadDet här är ett litet täcke för babyn som är gjort på resterna från ett större täcke jag gjort.

This is a small quilt I made for the baby. The quilt is made from left overs from a big quilt I made.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes