Ask för DVD och CD skivor Box for DVD and CD

oppen-dvdask-minskaddvd-ask-minskadEn ask för CD och DVD skivor. En sida är öppningsbar för att underlätta letandet av viss cd eller dvd.

A box for cd´s och dvd´s. One side one can be opend to make it easyer to get the cd or dvd one wants.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes