Betongstämpel 2012.

betongstampel-2012Här är den fjärde stämpeln. Den blev inte så vacker att se på men väl så funktionell, för år 2012. Nu blir det inte några fler betongstämplar för fomoleran jag hade är slut och det var det som var avsikten.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes