Japansk flätning, stjärnor.

Mera Japansk Flätning och definitivt den svåraste. Det är lätt att gå vilse i remsorna …vilken skulle vara över och vilken….Det tog tid att klippa remsor att stryka på flisofix , att spänna upp varpen att lägga in inläggen och slutligen mönsterremsan. Phu…Självklart skall jag göra fler för jag måste prova andra färgkombinationer.

More Japanese plaiting and the most difficult I must say. It was so easy to get lost in the plaiting who was going where and which one was going under….But I have to try it again with another colour and pattern.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes