Förklädesbroderi, början.

Nu har jag börjat på broderiet efter mycker om och men om motiv. Det blev blåcklockor. Återigen vill jag bara säga att allt jag använder är material och tyger som jag har t.o.m. brodergarnerna är sådant som jag fått och sorterat.

I have started the embroidery on the apron, but first I had to decide what motif. I did choose a blue bell. Note that I only use material I have. The embroidery yarn I have got from various people and I have sorted them and put them on this little paper cartons in order to have them on this display in the box shown.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes