Förberedelse för gjutning. Preporations for moulding.

Här är en ram för gjutning av en bordsskiva i betong. Lägg märke till hörnens förstärkningar som gör att vinklarna blir räta. Den är 1x1m och skall läggas på ett underrede av metall så att det blir underhållsfritt. Jag har till och med hittat järnoxid som jag skall färga betongen med. Den skall bli mörkt grå. I skivan skall jag gjuta två silikonblad och som pricken över iet blir det en stämpel som säger IM2012. Jag har inte gjort allt detta eftersom jag bröt armen men det skall bli.

This is a moulding frame to a tabletop in concrete. The corner has supports in order to stay in a straight angle. It will be 1 x 1 meter and be put on top of a metall frame. I have even found a black colour pigment to make the concrete dark grey. In the surface I am going to mould two silikon leaves and my sign too of course IM2012. I have not done all this yet because in between I broke my arm but it will be done.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes