Ryskt martorn.Russian sea holly.

Det här är min grannes fantastiska martorn. Grannen berättade också att den växte på ett helt annat ställe förra året, något som jag hört från annat håll, att den väljer själv sin växtplats. Magnifik tycker jag att den är.

This is my neighbours Russian sea holly. This neighbour of mine told me it was growing on another place last year, something I heard earlier from someone. The sea holly like to deside itself where to grow. I think it is magnificent.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes