Björnbär. Blackberries.

Jag har alltid haft ett björnbärssnår i min trädgård. Det fanns där när jag kom och det är tagglöst. Somliga somrar har bären mognat mycket sent och t.o.m. möglat på kvist, men i år är bären stora och fina. Det står mot en södervägg och jag klipper det om våren när jag ser var de nya skotten kommer för det är där bären kommer. Nya skott som kommer upp är fulla av taggar och klipps bort direkt.

I have always had a blackberry buch in my garden. It was there when I arrived and it is thornless. Some summers the berries has ripend very lat and enen grown mould on the buch, this year the berries are very big and sweet. The bush is next to a south wall and I cut it down in the spring when I know where the new branches are they are the bearer of the fruit. New sprout is full of thorns and are cut off.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes