Physalis.

Physalis elle kapkrusbär brukar jag odla sedan någar år tillbaka. Det går utmärkt utan drivhus men man måste starta tidigt för att hinna få frukt.

I have had Physalis in my garden a few years now. The do not need a green house but they need to start to grow early in order to get the fruit ripe.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes