Betongljusstakar. Concrete candlestick holders.

Här är de båda senaste ljusstakarna tillsammans. Det ser alltid annorlunda ut att att ha flera tillsammans.

The two candlestick holders together. It always looks a bit different to put them together.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes