Buxbom.Buxus sempervirens.

Det här är sticklingar av Buxbom som växt hela sommaren i kruka, men eftersom jag inte tycker de är stora nog att planteras ut jordslår jag dem i grönsakslandet över vintern. Jag låter dem vara  i krukan för de påminner mig om att det är något jag sparat.

This is cuttings of Buxus I took last spring. They have grown all summer but are not big enough to be planted in the garden yet so I have earth up them in my vegetable garden over the winter. I let them stay in the pot as a reminder.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes