Jordslagen Cypress. Cupressus.

Detta är en stickling av en stor Cypress i min trädgård. Den har växt hela sommaren men är inte stor nog för utplantering så den har jag jordslagit i mitt grönsaksland med kruka och allt. Där får den stå till våren.

This is a cutting from  a big Cupressus in my garden. It has grown all summer in the pot but it is still not big  enough to be planted in the garden so here I have earth up it in my vegetable garden where it has to stay until next spring.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes