Domisnostickningen ökar. The Domino knitting is growing.

domino  13 rutor domino 002 domino 004Dominostickningen växer. Jag har satt fast en minneslapp med en säkerhetsnål därför att när en ruta är stickad sitter ingen sticka kvar i arbetet och om man tar en längre paus eller så så kommer man inte ihåg…

The Domino knitting is growing and I have put a reminder on a safety pin with the no. of knitting needles and how many stitches to cast  on.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes