Etikett för kviltar. Label for quilts.

tygetikett design JuliaHär är en trevlig etikett att skriva på och att slutligen sy fast på den färdiga kvilten. Den bör innehålla, år och vem som gjort den men också gärna något mer personligt kanske om tillblivelsen.

This is a nice label for quilts. It should contain the year it was made and who made it but it is also very nice with some specifics about its making.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes