Lek med betong, forts. Play with concrete cont.

nyttbetongbord 9 nyttbetongbord 11Formen är fylld med betong och jag har tryck dit min lilla stämpel med initialer och år. Det är den lilla röda biten i nedre vänstra hörnet. För att få ut så mycket luftbubblor som möjligt har jag vibrerat formen. Jag använder borrmaskinen som jag sätter mot kanten så vibreras det hela och förhoppningsvis blir resultatet bättre än utan. För att betongen inte skall torka (brinna) för fort lägger jag på plast. Nu återstår att vänta samt att vattna betongen då och då så att den torkar långsamt.

The mould is filled with concrete and my stamp is attached. It has my initials on and the year. It is the red piece in the left hand corner. To get as many air bubbles out as possible I vibrate the mould by pressing the drilling machine to the frame. Hopefully the result will be better than without it. To let the concrete dry I put a plastic cover on the mould in order to not let it dry to quickly. Now I have to wait and water it in order to make it dry slowly.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes