Posts tagged: armeringsjärn

Blomstöd. Flowersupport.

Flera dekorerade blomstöd. Svetsningen ser inte så fin ut ännu. Den skall bli utsatt för väder och vind för att bli riktigt vacker.

More flower supports. The welding does not look so elegant just now but it has to be exposed to wind and rain to becam beautiful.

Fler toppar till armeringsjärn. More tops to put on armouring irons.

Här är flera gardinknoppar som skall placeras på armeringsjärn och bli fina stöd till blommor i min trädgård.

Here are more top that are to be put on top of armouring iron and became nice flower support in my garden.

Blomstöd av armeringsjärn. Flower support of armouring iron.

Här är några blomstöd av armeringsjärn och gardinstångs topp. De blir snyggare när de blivit smekta av väder och vind m.a.o. rostiga.

Here are some flower support of armouring iron I made. At the top I use ending for curtain poles. They look much better when they have been touched by rain and wind i.e. gone rusty.

Julros med bur av armeringsjärn.Christmas rose with cage of armouring iron.

Jag har placerat min Julros, Helle borus niger, intill en sten norr om stenen. Jag har inte så många platser att odla på så jag tyckte det här var en bra plats. Risken med denna plats är att den kan bli överkörd av gräskipparen eller omkullsprungen av hunden, så jag gjorde en bur av arneringsjärn. Kronan på verket är en gardinstångsknopp. Jag tycker det blev nytta med nöje det skyddar blomman och är dekorativ. Jag tycker så mycket om julrosen, den är magisk när den blommar mitt i vintern under snön.

I have placed my Christmas rose, Helle borus niger, north of a rock as I do not have to many places to grow plant on in my garden. The risk with this place is the plant can be overrun by the lawn mower or run over by the dog, so I made a cage for the plant of armouring iron and a curtain top. I like it an it protects the plants and it is a decoration. I like helle borus as it is magic when in blossom in the middle of the winter in the snow.

WordPress Themes