Posts tagged: betong

Mera färg på betongen. More colour on the concrete.

målad betong gröntmålad betong gröntSå har jag målat lite mera men jag är inte särskilt nöjd med färgvalet så nu väntar jag bara på att det skall bli varmt nog att börja gjuta igen.

I have painted some more but I do not like the colours. I am now waiting for the spring and the warmth so I can start to make more concrete.

Målade betongplattor. Painted concrete squares.

betongplattor måladebetongplattor målade 2Några målade betongplattor. Det är svårt att välja färg. De två mindre är målade i en tennfärg och det ser ju ut som betong.

Some painted concrete squares. It is not easy to chose colour. The two smaller has a tin colour and it is hardly shown.

Betongros. Rose in concrete.

ros betong rödvitros betong rosEftersom sommaren är som den är. Här är en genväg. Jag har köpt rosen eftersom priset var så litet att det inte var någon ide att gjuta själv…men jag fick öva målning. Rosen är målad i utomhus akrylfärg och highlightad med guld. Om än inte jättevacker ganska roligt och den kan pryda någon plats utomhus.

As the summer is at it is… This is a shortcut. I bought the rose as the price was so small and I could practise to paint. The rose is painted with an acrylic colour for outdoor and the highlights are in gold. It might not be the most beautiful rather nice and it could look nice somewhere in the garden.

Betongkrukor. Pots of Concrete.

betongpyts kopparfärgad 1betongpyts 1 kopparfärgadbetongpyts 1 kopparfärgad 1Den här sommaren har ju inte riktigt inbjudit till betongarbete. De här krukorna gjöt jag förra året. Jag målade dem nu. Jag har målat dem i en kopparfärg och därefter sprayat dem med en vätska så att kopparfärgen oxiderar och ser gammal ut. Lite roligt tycker jag. Den övre krukan gick sönder men jag satte ihop den. Det är bra för jag behöver inte borra hål i den, den läcker iallafall. Det är egentligen en betongpyts som tror att den är en mycket gammal och ovarsamt hanterad kopparpyts!

This summer has not really invited me to work with concrete. So these pots I made last year. I painted them this year and I painted them with a copper colour and I sprayed them with a liquid afterwards to make the look old. The top pot broke and I glued it together. Its works fine because it will leak water. It is ”a broken concrete pot who believes it is an old broken copper pot”.

Målade betongplattor. Painted concrete squares.

betongplattor 1betongplatta stor

Måla betongplattor hade jag tänkt göra under vintern men det blir inte alltid som man tänkt sig, så nu målar jag betongplattor samtidigt som fåglarna smutsar ner dem. Den nedre plattan blev full av blåsor trots vibrering kanske var betongen inte så bra eller så var det reparationsbetong?

I had planned to paint the squares during the winter but it does not always turn out the way I think so I am painting now. The birds is there too. The square no. 2 is full of bubbles and I do not really know why.

Rababerblad. Rhubarb leaf.

rabarberblad målat 1rabarberblad målatJag har målat ett rabarberblad i betong. Jag har använt akrylfärg för utomhusbruk. Dessutom har jag lite guld på höga punkter, men jag vet inte riktigt vad jag tycker.

I have painted a rhubarb leaf in concrete. I used acrylic paint for outdoor use and I put some gold on high spots. Still I do not know if I like it.

Betongplattor. Concrete…

betongplatta omålad liten å färgerbetongplatta liten måladJag gjöt betongplattor i höstas för att kunna måla under vintern…men det blir inte alltid som man tänkt. Nu har jag iallafall målat två. Jag målade en liten platta först för att se. Metallfärgen i mitten är tennfärg för jag hade inte silver som jag ville ha men det finns plats för många försök. Formarna och färgen kommer från Villa Elvira.se

I made some squares in concrete last autumn to paint during the winter…but it does not always work the way I want. However I have now painted two. I painted to see…The metal paint in the middle is a tin colour because I did not have the silver I wanted but I will may more try outs.  I use moulds and paints from Villa Elvira.se

Gjutning i betong. Moulding in concrete.

gjutningsförberedelser aLite smågjutning i glasspytsar. Vi köper glass i tvålitersförpackningar och nu använder jag dem att gjuta i. De blir lagom stora för exempelvis smultronplantor. Som innerform använder jag samma glassfabrikants halvlitersförpackning. Som tyngd använder jag numera grus, eftersom jag har märkt att det är lätt att hantera, det är tungt och det håller sig på plats utan att glida.

I am making small containers for planting wild strawberries or something. As a form I use an two litre ice cream  container and as the inner shape I use the same brand of ice cream but it is only a half litre container. As a weight I use grit. It is easy to handle and it will stay in the way I put it.

 

Betong /kopparpyts med smultron. Concrete/copper buckets with wild stawberries.

 

betongpyts raka kanter målad koppar sprayad med smultronbetongpyts skål målad koppar och sprayad med smultronMina två första pytsar i betong som nu tror de är gamla kopparkärl. Effekten syns inte riktigt ännu men den kommer.

My first two objects who think they are old copper buckets but they are only made from concrete.

Målade betongpytsar. Painted concrete buckets.

nymålade pytsar med färg och srej nymålad pyts med färger Här är det två första föremålen jag målade med en kopparfärg och sedan sprutade med en vätska så att kopparfärgen skulle ärga. Det tar 72 timmar innan det riktiga resultatet syns så jag väntar fortfarande. I pytsarna skall jag plantera smultron som inte behöver så mycket jord eller plats.

This is the first two items I have painted with a copper paint and then sprayed with some liquid to make it look old. This bit to look old will take around 72 hours so They are not there just yet. In the pots I am going to plant wild strawberries as they do not need a lot of space nor soil.

WordPress Themes